Middelbaar Onderwijs

U of uw kind zit in het middelbaar onderwijs en ondervind moeilijkheden, wat kunt u doen? Er zijn verschillende mogelijke struikelblokken voor iemand in het middelbaar onderwijs. Dit kunnen moeilijkheden zijn met het verwerken van de steeds groter wordende hoeveelheden leerstof, een bepaald vak (zoals vb. wiskunde, een of meerdere wetenschappen, Frans, Latijn en/of Grieks, economie, boekhouden, …) of dat het de leerling gewoon ontbreekt aan een goede studiehouding.

Als zulke moeilijkheden opgemerkt worden, is het een goed advies om hier vlug op te anticiperen om zo een groeiende leerachterstand te vermijden. Je kan dit het beste doen door de nodige begeleiding of bijscholing te regelen om zo een inhaalbeweging in de tijd voor de examens te bewerkstelligen. Zo kan er met voldoende diepgang en zonder stress remediërend opgetreden worden.

Bijleskantoor StudieCo heeft contact met de studiebegeleider of bijlesleerkracht in uw regio die het best geplaatst is om met het gewenst doel in gedachten een passende vakspecifieke bijles of studiebegeleiding te geven. Onze mensen zijn allemaal professionelen in hun gebied en zijn bijgevolg dus uitermate geschikt voor de bijsturing die ze geven.

De studiebegeleider gaat tijdens elke begeleiding naast de concrete (vak)inhoudelijke aspecten ook een poging leveren om algemene vaardigheden bij te brengen. Onze mensen brengen dit o.a. over door bepaalde structureringstechnieken te gebruiken tijdens de begeleiding en de leerling in kwestie te helpen om deze technieken te begrijpen zodat deze, die zelfstandig kan toepassen. Ook andere essentiële vaardigheden, zoals het probleemoplossend denken in de hogere graden van het secundair, worden op deze manier aan de leerling bijgebracht. Zo heeft de vakspecifieke begeleiding voor een blijvende en positieve boost gezorgd in alle vakken en de verdere studiekeuzes van de leerling(e) in kwestie.

Heeft u graag meer informatie? Dan bent u volledig vrij om ons uw vragen over onze manier van werken, prijzen en begeleiders over te maken via de telefoon op 0498/103310, via ons e-mailadres info@bijles-studiebegeleiding.be of gewoon via het contactformulier op deze website. Wij zorgen ervoor dat u altijd een snel een antwoord krijgt op uw vraag. Wij hopen om u in de toekomst te kunnen helpen wanneer u behoefte heeft aan onze diensten.